Choď na obsah Choď na menu
 


Tak. cvičenie Hanigovce 2013

Dňa 3.5.2013  sme sa zúčastnili okrskového taktického cvičenia v obci Hanigovce.

 

Hlavným cieľom cvičenia bolo preveriť nasadenie síl a prostriedkov na zdolanie lesného požiaru, kedy je potrebné včas lokalizovať a následne zlikvidovať požiar za pomoci väčšieho počtu síl (členov OHZ/ DHZ resp. príslušníkov HaZZ) nakoľko hrozí zhoršenie poveternostných podmienok  a nekontrolovateľné rozšírenie požiaru.

Medzi ďalšie ciele patrí:

-     prehlbovanie odborných znalostí a taktických schopností veliteľa zásahu a príslušníkov zasahujúcich jednotiek HaZZ, OHZ a DHZ,

-     preveriť schopnosť vyhlásenia požiarneho poplachu určeným spôsobom v obci a zvolanie síl a prostriedkov v rámci okrsku DPO č.4 – Rožkovany v okrese Sabinov,

-     preveriť hasenie lesného porastu za pomoci lopát prípadne genfo vakov, kanadských striekačiek, vedrových striekačiek alebo záhradných postrekovačov prípadne iných dostupných technických prostriedkov,

-     preveriť schopnosť vyhľadávania osôb a následného zabezpečenia ich dopravy na bezpečné miesto,

-     preveriť organizáciu, súčinnosť a komunikáciu zasahujúcich hasičských družstiev HaZZ, OHZ a DHZ,

-     preverenie dojazdových časov preverovaných jednotiek HaZZ, OHZ a DHZ.

TAKTICKÉ ZAMERANIE CVIČENIA

Zdolanie požiaru lesného a trávnatého porastu v extraviláne obce Hanigovce , pričom požiar sa postupne rozširuje a hrozí zhoršenie poveternostných podmienok. Požiar vznikol z neznámych príčin, pričom v lese sa vyskytujú osoby v nezistenom počte, ktoré sú dezorientované a nevedia nájsť cestu do bezpečia (späť do obce).

Požiarom je zasiahnutá trávnatá plocha ako aj časť lesného porastu (ihličnaté stromy). Cez les neprechádza žiadne elektrické vedenie ani iné siete, ktoré by sťažovali hasenie požiaru.

V blízkosti požiariska ani v obci nie je dostatok vody na hasenia požiaru, teda je potrebné vzhľadom nato zvoliť taktiku hasenia a likvidácie požiaru. Taktiež v okrsku č. 4 nie je k dispozícii žiadna CAS, ktorá by sa dala využiť na hasenie.

Je potrebné mať na pamäti, že pri zmene vetra zmení zároveň smer šírenia požiaru a zasahujúci hasiči musia byť pripravený na danú možnosť. Taktiež je dôležité zlikvidovať požiar čím skôr nakoľko požiar vznikne o 17:00 a o 20:00 sa stmieva čo znižuje efektívnosť hasenia požiaru ako aj zvyšuje riziko vzniku úrazu zasahujúcich hasičov ako aj nezvestných osôb.

Dorozumievanie medzi zasahujúcimi zložkami  IZS  bude optickými signálmi), keďže väčšina DHZ a OHZ nedisponujú vysielačkami so zhodnou frekvenciou akú používa HaZZ. Je tu možnosť sa dorozumievať aj amatérskymi vysielačkami na frekvencii 446 – 446,1 MHz, podľa štandardu PMR 446, na kanále
č. 1 a subkanále č. 1. 

Foto : dhzrozkovany.rajce.idnes.cz/Tak._cvicenie_Hanigovce_2013