Choď na obsah Choď na menu
 


Oslavy 90. výročia založenia zboru

Oslavy 90. Výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru Rožkovany.

V sobotu 18.4.2015 sa uskutočnili oslavy 90. Výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru v obci Rožkovany okres Sabinov. Oslavy začali o 8:45 hod. slávnostným pochodom na sv. omšu, ktorú odslúžil vdp. Peter Sedlák. Počas kázne vyzdvihol zmysel a humánne poslanie našej práce. Po svätej omši nasledovalo slávnostné zhromaždenie, kde predseda prečítal historickú správu o činnosti zboru od založenia 29.4.1925 až po súčasnosť. Po príhovoroch starostky obce p. PhDr. Beáty Kollárovej PhD. , riaditeľa OV DPO Sabinov p. Sergeja Laboreckého, predsedu OV DPO Sabinov p. Antona Šteľbackého a veliteľa OV DPO Sabinov p. Jozefa Kočiša nasledovalo oceňovanie členov. Stužkami za 60. ročnú vernosť boli ocenení traja členovia p. Cecília Smetanková, p. Jozef Koscelník st. a p. Pavol Korinek. Ďalej boli udelené medaily za príkladnú prácu, za zásluhy a dvaja členovia p.Jozef Koscelnik a p. Jozef Girašek boli ocenení medailou za mimoriadne zásluhy. Ďakovné listy za aktívnu pomoc DHZ Rožkovany boli udelené riaditeľovi OV DPO Sabinov p. Sergejovi Laboreckému, p. Ing. Radovanovi Kmecovi z DHZ Červenica pri Sabinove, okrskovému veliteľovi p. Marekovi Feckovi z DHZ Červenica pri Sabinove a veliteľovi hasičskej stanice HaZZ SR Sabinov p. Bc. Jozefovi Koscelníkovi. Na záver nám starostka obce pripla na zástavu Pamätnú stuhu. Nasledoval slávnostný obed a o 13:00 hod. bolo prevedené okrskové taktické cvičenie . Úlohou cvičenia bolo preveriť dojazdové časy jednotiek, činnosť veliteľa zásahu a veliteľov jednotiek a komunikáciu medzi veliteľmi cez vysielačky. Námetom cvičenia bol požiar základnej školy , evakuácia a poskytnutie prvej pomoci zranenému hasičovi z prieskumnej jednotky. O 14:00 hod sme si vyskúšali diaľkovú dopravu vody z rieky Torysa ku kostolu sv. Antona. Dĺžka dopravného vedenia bola cca.800 m. a prevýšenie cca. 50 m. Cvičenia sa zúčastnili DHZ Rožkovany, Červenica pri Sabinove, Miľpoš a Jakubová Voľa. O 15:00 hod. bola na futbalovom ihrisku ukážka záchrany zranených osôb z havarovaného vozidla. Ukážku nám predviedli hasiči HaZZ SR z Lipian a Sabinova. Pomocou hydraulického náradia bola odstránená strecha vozidla,  dvere a následne boli zranené osoby vytiahnuté z vozidla a poskytnutá predlekárska prvá pomoc. Potom nám predviedli hasenie horiaceho vozidla pomocou vysokotlakých prúdov . Dobrovoľní hasiči z Červenice pri Sabinove nám pre deti nastriekali penovú pláň. Po ukončení ukážok boli vozidla otvorené a hasičov čakalo množstvo otázok od zvedavých divákov. Ukážok sa zúčastnili vozidlá Mercedes 100; Mercedes Atego; Tatra 815-7; Avia; PV3S; striekačka DS – 16. Oslavy sme ukončili fantastickým hasičským guľášom.

Aj touto cestou sa chcem poďakovať všetkým bývalým aj súčasným členom zboru za ich obetavú prácu v prospech DHZ a obce, aby aj naďalej boli verní heslu Bohu slúž ,vlasť miluj, blížnemu pomáhaj. Robme aj naďalej svoju prácu tak, aby aj generácie čo prídu po nás vedeli, že sme tu boli.

Predseda DHZ Rožkovany

Peter Petruf

FOTO :http://dhzrozkovany.rajce.idnes.cz/Oslavy_90._vyrocia

            http://dhzrozkovany.rajce.idnes.cz/Oslavy_90._Marton